Brocks kommentar till Atlas Copcos tredje kvartalsrapport 2003

Brocks kommentar till Atlas Copcos tredje kvartalsrapport 2003 Stockholm den 23 oktober 2003-I dag har Atlas Copco rapporterat sitt resultat för det tredje kvartalet. "Ordervolymen vände i positiv riktning och vi har uppnått en förbättrad lönsamhet," säger Gunnar Brock, VD och koncernchef. "Den ökade volymen, pågående effektivitetsåtgärder och prisökningar har bidragit till det positiva resultatet." Orderingången för det tredje kvartalet uppgick till MSEK 11,607 (11,833), vilket motsvarar en volymökning på 5% efter justering för en negativ valutaeffekt på 9%. Även faktureringen ökade med 5% i volym till MSEK 11,598 (11,873). Vinst efter finansiella poster ökade till MSEK 1,368 (1,241), motsvarade en marginal på 11.8% (10.5), trots en negativ valutapåverkan på MSEK 300. Rörelsemarginalen blev 12.7% (11.8). Vinsten per aktie ökade 15% till SEK 4.25 (3.69). Det operativa kassaflödet låg kvar på en hög nivå. "Ordervolymen växte i samtliga regioner. Den amerikanska dollarns värdeminskning skapar en stor press på våra verksamheter, men vi är nöjda med den anpassningsförmåga våra affärsenheter uppvisar. Vi har vidtagit åtgärder för att ytterligare förbättra effektiviteten, minska produktionskostnaderna och öka priserna där det är möjligt. Program, av olika omfattning, för att utveckla och förstärka vår struktur pågår inom samtliga affärsområden och vi drar redan nytta av resultaten." Förvärven av den spanska kompressortillverkaren Puska Pneumatic S.A. och sydafrikanska Professional Diamond Drilling Equipment (Pty) Ltd och Mining Drilling Services (Pty) Ltd, slutfördes under perioden. För de första nio månaderna 2003 var faktureringen MSEK 33,146 (35,613), en minskning på 7%, främst beroende på en negativ valutaeffekt. Resultatet motsvarar en ökning på 1% i volym. Vinst efter finansiella poster uppgick till MSEK 3,536 (3,227), en marginal på 10.7% (9.1). Den operativa rörelsemarginalen var 11.6% (10.9). Sammantaget förväntas efterfrågan på Atlas Copco-gruppens produkter och tjänster att förbättras något på kort sikt. "Framgent förväntas efterfrågan på industriutrustning fortsätta att öka gradvis på de flesta geografiska marknader och efterfrågan från gruvindustrin tros vara fortsatt gynnsam. Däremot förväntas aktiviteten inom bygg- och anläggningsindustrin att stanna på en relativt låg nivå i USA och inom EU, vilka är våra största marknader." Samtliga siffror jämförs med motsvarande period föregående år. Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2002 uppgick företagets omsättning till ca 48 miljarder kronor (EUR 5,2 miljarder), med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco- group.com KONTAKTA: Annika Berglund, Informationsdirektör Tel 08 743 8070 eller 070 322 8070, annika.berglund@se.atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar