Delårsrapport per den 30 september 2003 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Delårsrapport per den 30 september 2003 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Volymer och vinst steg · Ordervolymerna steg 5%, negativ valutaomräkningseffekt 9%. · Faktureringen steg till MSEK 11,598, en ökning med 5% i volym. · Vinst efter finansiella poster steg till MSEK 1,368 (1,241 tredje kvartalet 2002, före nedskrivningen av goodwill på MSEK 6,950). · Nettovinsten steg till MSEK 891, vinst per aktie blev SEK 4.25 (3.69). · Rörelsemarginalen ökade till 12.7% (11.8). · Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1,702 (1,645), 15% av faktureringen. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som redovisats i Årsredovisningen 2002 samt i enlighet med de nya redovisningsrekommendationerna som infördes den 1 januari 2003. De nya rekommendationerna har inte förändrat Gruppens redovisning. Stockholm, 23 oktober 2003 Gunnar Brock VD och koncernchef För ytterligare information Atlas Copco AB (publ) 105 23 Stockholm Tel: 08-743 8000, Fax: 08-644 9045 Internet: www.atlascopco-group.com Organisationsnummer: 556014-2720 Media Annika Berglund, Informationsdirektör Tel: 08-743 8070, Mobil: 070-322 8070 annika.berglund@se.atlascopco.com Analytiker Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer Tel: 08-743 8291, Mobil: 070-518 8291 mattias.olsson@se.atlascopco.com Presentationer från Atlas Copco Till din hjälp finns en presentation över Atlas Copcos kvartalsrapport på Internet. www.atlascopco-group.com > Investor Relations > Presentations (på engelska) Kvartalsrapport per den 31 december 2003 Den fjärde kvartalsrapporten publiceras den 2 februari 2004. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00670/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00670/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar