Finansiell information från Atlas Copco 2001

FINANSIELL INFORMATION FRÅN ATLAS COPCO 2001 Atlas Copco-gruppen kommer att publicera finansiell information följande datum nästa år: 2001 12 februari Q4 - Bokslutskommuniké 2000 26april Q1 - första kvartalets resultat 19 juli Q2- andra kvartalets resultat 23 oktober Q3- tredje kvartalets resultat 2002 14 februari Q4 - Bokslutskommuniké 2001 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 1999 uppgick företagets omsättning till 36 234 MSEK, med 97 procent av omsättningen utanför Sverige och företaget hade mer än 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska och pneumatiska verktyg samt produkter för luft- och gaskompression, bergbrytning, lätt entreprenad och demolering, monteringssystem samt erbjuder relaterad service och maskinuthyrning. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco-group.com För ytterligare information: Annika Berglund Informationsdirektör Atlas Copco AB Tel: 08-743 8070 Mobil: 070-322 8070 E-mail: annika.berglund@atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00450/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar