Finansiell information från Atlas Copco 2005

Stockholm, 15 november 2004: Nästa år publicerar Atlas Copco-gruppen finansiell information följande datum:

2005 2 februari Bokslutskommuniké 2004, Q4 – fjärde kvartalets resultat 2004 27 april Q1 – första kvartalets resultat 2005 18 juli Q2 – andra kvartalets resultat 2005 21 oktober Q3 – tredje kvartalets resultat 2005 2006 2 februari Bokslutskommuniké 2005, Q4 – fjärde kvartalets resultat 2005 För ytterligare information kontakta: Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar