Rättelse Atlas Copcos delårsrapport per 31 december 2002

Rättelse Atlas Copcos delårsrapport per 31 december 2002 Stockholm den 3 februari 2003-Tyvärr smög sig ett fel in i den svenska versionen av Atlas Copcos kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2002, vilken publicerades tidigare i dag. På sidan 2, tredje stycket under rubriken Atlas Copco-gruppen, ska det stå: Gruppens rörelseresultat sjönk till MSEK 5,261 (6,130), en nedgång med 14% vilket motsvarar en vinstmarginal på 11.1% (12.0). Vinst efter finansiella poster uppgick till MSEK 4,481 (4,700), en nedgång med 5%, vilket motsvarar en marginal på 9.4% (9.2). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick vinstmarginalen till 8.6% (9.7). Den negativa effekten av valutakursförändringar på vinsten före finansiella poster var jämfört med föregående år cirka MSEK 380. KONTAKTA: Annika Berglund, Informationsdirektör, Atlas Copco AB 08-743 8070, mobil 070-322 8070, annika.berglund@atlascopco.com Cathrine Gustafsdahl, Informationschef, Atlas Copco AB 08-743 8074, 070-349 8074, cathrine.gustafsdahl@atlascopco.com Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2001 uppgick företagets omsättning till 51 miljarder svenska kronor, med 98 procent av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har nästan 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco-group.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00720/wkr0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar