Rättelse till Atlas Copcos delårsrapport per den 30 juni 2002

Rättelse till Atlas Copcos delårsrapport per den 30 juni 2002 Stockholm, 18 juli 2002 --I Atlas Copcos delårsrapport per den 30 juni 2002 uppstod fel i kassaflödesanalysen på sid 4. Rubrikerna Företagsförvärv/avyttringar samt Övriga investeringar, netto bytte plats. Gäller endast svensk version. Rättad Kassaflödesanalys finns nedan. Kassaflödesanalys i sammandrag april - juni januari - juni MSEK 2002 2001 2002 2001 Kassamässigt 1,605 1,762 3,158 3,454 rörelseöverskott efter skatt varav återlagda 1,012 1,119 2,069 2,178 avskrivningar Förändring av -19 84 649 -51 rörelsekapital Rörelsens kassaflöde 1,586 1,846 3,807 3,403 Investeringar i -882 -1,064 -2,056 -1,831 anläggningar Försäljning av 446 546 948 1,006 anläggningar Övriga investeringar, -121 -48 -147 -100 netto Företagsförvärv/avyttringa -696 -63 -701 -135 r Kassaflöde från -1,253 -629 -1,956 -1,060 investeringsverksamheten Utdelningar -1,159 -1,121 -1,163 -1,122 Nettokassaflöde -826 96 688 1,221 Förändring i räntebärande 718 1,019 -623 -78 skulder Kassaflöde efter -108 1,115 65 1,143 finansiering Likvida medel vid årets 1,486 1,319 1,343 1,237 början Omräkningsdifferens i -78 36 -108 90 likvida medel Likvida medel vid 1,300 2,470 1,300 2,470 periodens slut Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2001 uppgick företagets omsättning till 51 miljarder svenska kronor, med 98 procent av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har nästan 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco-group.com KONTAKTA: Annika Berglund, Informationsdirektör, Atlas Copco AB 08-743 8070 eller 070-322 8070, annika.berglund@atlascopco.com Cathrine Gustafsdahl, Informationschef, Atlas Copco AB 08-743 8074 eller 070-349 8074, cathrine.gustafsdahl@atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar