Atle förvärvar 10 % i Pricerunner.com

Atle förvärvar 10 % i Pricerunner.com * Atle förvärvar 10 procent i Pricerunner.com som erbjuder en webbaserad guide för konsumenter i deras köpprocess * Företaget befinner sig i en stark tillväxtperiod och står inför en internationell expansion * Förvärvet görs genom en riktad nyemission på 20 miljoner kronor Pricerunner.com har utvecklat och marknadsför en webbtjänst som fungerar som guide för konsumenter i deras köpprocess. Webbtjänsten erbjuder pris- och produktjämförelser i kombination med köpråd, recensioner m.m. av produkter och tjänster inom ett snabbt ökande antal områden. Tjänsten är även anpassad för WAP och SMS vilket gör att den kan utnyttjas från samtliga typer av mobiltelefoner. Tekniken bakom Pricerunner.com;s marknadsplats är konstruerad för en snabb internationell expansion och stödjer samtliga relevanta språk, valutor etc. Pricerunner.com, som ägs av grundarna, Atle, Bonnier Venture och Cell Ventures, grundades sommaren 1999. Cell Ventures deltar i nyemissionen med samma belopp och på samma villkor som Atle. Kenth-Åke Jönsson, VD Atle IT: "Pricerunner.com erbjuder tjänster som kommer att förändra villkoren för konsumenter och återförsäljare genom att prissättningen på ett flertal konsumentmarknader blir mycket mer transparent. Kombinationen av kompetent management, drivet entreprenörskap, affärskonceptet och de kvalificerade tekniska lösningarna gör att vi med tillförsikt blickar fram mot bolagets fortsatta utveckling och expansion." Kristofer Arwin, VD och grundare av Pricerunner.com: "Genom Atles inträde som ägare skapas förutsättningarna för att etablera och utveckla vårt koncept för att stödja konsumenter i deras köpprocess i ett antal nya europeiska länder." ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 Stockholm 2000-05-08 Atle AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Kenth-Åke Jönsson, VD Atle IT, tel 0705-87 89 78 Kristofer Arwin, VD och grundare av Pricerunner.com, tel 08-566 159 22 Fakta Atle Atle är ett tillväxtföretag som inom fem år ska vara två till tre gånger så stort. Företaget arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att Atle investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling för att efter några år finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. 43 innehav, motsvarande 26 procent av Atles investerade kapital, är IT- och teknologiföretag. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har cirka 16.000 aktieägare. Fakta Pricerunner.com Pricerunner.com grundades i juli 1999 och tjänsten lanserades i december 1999. Grundare är Kristofer Arwin, Martin Alexanderson och Magnus Wiberg. Företaget utvecklades i Cell Ventures företagskuvös. Bonnier Venture blev i början av året delägare i Pricerunner.com genom en investering på 20 miljoner kronor. Pricerunner.com är idag Sveriges ledande konsumentguide för jämförelseshopping. På Pricerunner.com erbjuds produkt- och prisjämförelser inom varukategorierna böcker, hemelektronik, datorprodukter, vitvaror och telefoni. Pricerunner.com täcker in såväl vanliga butiker som nätbutiker. Genom att ge konsumenten en objektiv och informationsrik överblick gör jämförelseshopping det lättare att göra ett bra köp samtidigt som priserna pressas. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar