Atle förvärvar 27 % av det norska snabbväxande IT-servicebolaget InfoCare

Atle förvärvar 27 % av det norska snabbväxande IT-servicebolaget InfoCare * Atle har tecknat avtal om att förvärva 27 procent av aktierna i InfoCare ASA - ett företag som erbjuder servicetjänster och leveranslogistik till IT- och telekomindustrin * InfoCare, med en väl etablerad marknadsposition i Norge och en tillväxt på över 30 procent per år, inleder nu en nordisk expansionsstrategi genom organisk tillväxt och förvärv. Målsättningen är att minst fördubbla omsättningen inom en tvåårsperiod. En börsnotering är ett mål på sikt * InfoCare, med cirka 360 anställda, omsatte 1999 NOK 238 miljoner och gjorde ett resultat före skatt på drygt NOK 13 miljoner * Förvärvet görs genom en från InfoCare ASA riktad nyemission på NOK 45 miljoner och ett förvärv av aktier för drygt NOK 5 miljoner. Affären är villkorad av ett godkännande av InfoCares bolagsstämma InfoCare, som hittills ägts av företagsledningen och ett hundratal aktieägare, utvecklar och tillhandahåller fältservice- och reservdelslogistik till utrustning i IT- och telekomindustrin. InfoCare har i Norge en fältservicestyrka på 280 personer som tillhandahåller installations-, konfigurerings-, service- och reparationstjänster för IT- och telekom utrustning. Betydande kunder är ICL, IBM, NCR, Compaq, Cisco, Siemens, Ericsson, HP och ett flertal andra ledande telekom- och IT- företag. Verksamheten befinner sig sedan flera år i stark och lönsam tillväxt och bolaget har en mycket stark position på den norska marknaden. InfoCare kommer nu med hjälp av Atle att inleda en nordisk och nordeuropeisk tillväxtstrategi. Den totala marknaden växer med 12-15 procent per år och det finns betydande möjligheter till snabbare tillväxt genom intressanta företagsförvärv, till följd av en fragmenterad branschstruktur och en marknad där de stora IT- och telekomföretagen i ökande grad fokuserar på outsourcing av denna typ av tjänster. Gustav Bard, VD Atle Mergers&Acquisitions: "InfoCare erbjuder ett mycket kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt tjänstekoncept som det finns ett betydande behov av inom IT- och telekomindustrin. ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 Kombinationen av en kompetent ledning och organisation, ett väl beprövat koncept, goda tillväxtmöjligheter i Norden och Nordeuropa och en stark tillväxtkultur inom företaget gör att vi med stor tillförsikt ser fram emot företagets fortsatta utveckling och expansion" Helge B. Risnes, Administrerande Direktör i InfoCare ASA: "Genom Atles inträde som ägare får vi en partner med ett brett kontaktnät, gedigen kompetens i företagsutveckling och förvärv, samt finansiella muskler som gör att InfoCares nordiska tillväxtstrategi kan växla upp ordentligt i tempo. Vår långsiktiga ambition är att vidareutveckla ett lönsamt och hållbart servicekoncept där vi i partnerskap med våra kunder tillhandahåller tjänster som ger dem möjligheter att ytterligare fokusera på sin kärnaffär. Det finns stora tillväxtmöjligheter för InfoCare både i och utanför Norge." Stockholm 2000-05-12 Atle AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Gustav Bard, VD Atle Mergers&Acquisitions, tel 070-511 64 27 Helge B. Risnes, Administrerande Direktör i InfoCare ASA, tel 00 47 918 98 000 Fakta Atle Atle är ett tillväxtföretag som inom fem år ska vara två till tre gånger så stort. Företaget arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att Atle investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling för att efter några år finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. 43 innehav, motsvarande 26 procent av Atles investerade kapital, är IT- och teknologiföretag. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har drygt 16.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000511BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000511BIT00930/bit0002.pdf

Dokument & länkar