Atleägda Programmera förvärvar AB1 Consulting

Atleägda Programmera förvärvar AB1 Consulting Som ett första steg i Atleägda Programmeras långsiktiga tillväxtstrategi förvärvas IT-konsultbolaget Mikael Bergman AB, under namnändring till AB1 Consulting. AB1 Consulting är ett ungt bolag med 8 anställda. VD och ansvarig för AB1 Consulting är Örjan Karlsson, tidigare ansvarig för marknadspositionering och försäljning i Stockholm inom GUIDE Konsult AB. AB1 Consulting kommer företrädesvis att handha utvecklingen av området kvalitetssäkring och test av IT-projekt. "Detta är ett av de mest intressanta segmenten inom IT" säger Örjan Karlsson VD AB1 Consulting. "Förvärvet av AB1 Consulting är viktigt och en intressant första aktivitet inom ramen för vår tillväxtstrategi" säger Lars Cedergårdh VD Programmera. Atle förvärvade i april och juni 2000 drygt 90 procent i IT-konsulten Programmera för sammanlagt 90 miljoner kronor. Målsättningen är att omsättningen i företaget skall fördubblas inom en tvåårsperiod. Programmera erbjuder bland annat utveckling av Internet- och Client- /Serverlösningar, projektledning samt förvaltning av befintliga IT-system. Företaget har i dag drygt 100 anställda och omsatte 1999 100 miljoner kronor, med ett resultat om drygt 13 miljoner kronor. Stockholm 2000-06-28 Atle AB (publ) För ytterligare information kontakta gärna: Lars Cedergårdh VD Programmera, tel. 0708 53 25 01 Örjan Karlsson VD AB1 Consulting, tel. 070 636 1552 ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 2 (2) Fakta Atle Atle är ett tillväxtföretag som inom fem år ska vara två till tre gånger så stort. Företaget arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att Atle investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling för att efter några år finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan 1993 har koncernens resultat efter finansnetto stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. 43 innehav, motsvarande 26 procent av Atles investerade kapital, är IT- och teknologiföretag. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har cirka 16.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar