Atles återköp av egna aktier

Atles återköp av egna aktier Atle har den 4 maj 2000 återköpt 9,800 aktier till en snittkurs av 159,22 kr. Atles aktuella innehav av egna aktier uppgår till 9,800. Det totala antalet aktier i Atle uppgår till 54,550,000. Det totala antalet aktier utestående efter återköpen uppgår till 54,540,200. Stockholm den 4 maj Frågor kan ställas till: Atle Gunnar Huss, Vice Verkställande direktör +46 8 506 101 12 Atle Leif Fahrman, Ekonomidirektör +46 8 506 101 21 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01490/bit0002.pdf

Dokument & länkar