Kuwait Petroleum (Q8) väljer Atos Origin för utrullning av SAP i Nordväst Europa

Paris, 13 december, 2004 – Atos Origin, ledande internationell leverantör av IT-tjänster, har tecknat avtal med Kuwait Petroleum om implementering och utrullning av SAP för marknadsföring och försäljning av smörjmedel i Norra Västeuropa. Detta projekt är viktigt för att Kuwait Petroleum skall kunna förnya sina applikationsplattformar och ta steget mot standardiserade processer.

Ett internationellt team av experter från Atos Origin och Atos Consulting inledde arbetet med att rulla ut SAP i Europa. Atos Origins uppdrag omfattar: utveckling av affärsplan, konfiguration, implementering och utrullning av SAP - inkluderande styrning och utbildning av användare. Projektet startade den 1 oktober 2004 och förväntas vara slutfört vid utgången av 2005. Giuliano Franzì, VD för Kuwait Petroleum North West Europe, förklarar: “Vi har valt Atos Origin därför att de har dokumenterad expertis inom oljesektorn och en förmåga att leverera i tid och inom budget. Andra avgörande faktorer vid valet av Atos Origin var förmågan att leverera internationellt, dess resultat vid Kuwait Petroleum Italiens Europeiska SAP-kompetenscenter i Rom och Atos Consultings kompetens inom styrning och ledning”. Mary Henderson, Projektledare vid Kuwait Petroleum North West Europe, tillägger: “Vi har precis startat projektet och vi har redan hittat en metod som gör att vi kommer att kunna leverera i enlighet med plan”. Cris Buningh, Regionchef för Olja & Gas inom Atos Origin sammanfattar: “Vi är stolta över att Kuwait Petroleum visar förtroende för Atos Origin. Vi kommer att leverera ett hårt styrt projekt som arbetar mot klart definierade mål inom uppställda tidsramar”. Om Kuwait Petroleum Q8 Benelux bildades när Q8 övertog Gulf Oil i Beneluxländerna (1983). Q8 ökade antalet butiker i Belgien när man övertog BP:s detaljhandel i oktober 1998 och Aral i juli 1999. Under 2004 förvärvades Tango (obemannade bensinstationer) i Belgien och Nederländerna. Idag har Kuwait Petroleum Benelux 650 försäljningsställen, inkluderande 26 bensinstationer belägna vid motorvägar. Q8s marknadsandel i Belgien uppgår till 18 %, vilket gör att Q8 är näst störst Belgien. Marknadsandelen i Nederländerna är 7,3 % och i Luxemburg 12,1 %. Om Atos Origin Atos Origin är en internationell leverantör av IT-tjänster. Verksamhetens mål är att omvandla kundens vision till resultat med hjälp av konsulttjänster, systemintegration och infrastrukturtjänster. Företaget har en årlig omsättning på över 5 miljarder euro och sysselsätter 45 000 medarbetare i 50 länder. Atos Origin är ”Worldwide IT-partner” för de Olympiska spelen och bland kunderna finns ABN AMRO, Akzo Nobel, Alstom, BNP Paribas, Ericsson, EDF, Euronext, Fiat, France Telecom, ING, KPN, Philips, Renault, Royal Bank of Scotland, Saudi Aramco, Schlumberger, Shell, Standard Chartered Bank,Telecom Italia, UK Department for Work and Pensions, Unilever, Vivendi Universal och Vodafone. Mer information finns på företagets hemsida: http://www.atosorigin.com Atos Consulting är en ledande leverantör av verksamhets-, process- och teknikkonsulttjänster. Med över 2 500 medarbetare globalt, ligger fokus på att tillhandahålla beprövade och praktiska lösningar för telekom, tillverkningsindustri, finansiella tjänster och offentlig sektor. Atos Origin är noterat på den franska börsen (Paris Euronext Premier Marché) under namnen Atos Origin, AtosEuronext, Atos Worldline, Atos Consulting. Presskontakter: Kuwait Petroleum (Q8) Marleen Denoo Tel: + 32 498 58 10 73 Atos Origin José de Vries Tel: + 33 1 55 91 24 53 jose.devries@atosorigin.com

Om oss

Atos Origin är ett av världens ledande IT-tjänsteföretag. Vi är 50 000 medarbetare varav 1 500 verksamma i Norden. Vi finns i över 50 länder världen över med en stark förankring i Europa. Vår verksamhet består i huvudsak av Consulting, System Integration, Managed Operations inklusive outsourcing- och online tjänster.

Dokument & länkar