ATRIA KONCERN ABP:S DELÅRSRAPPORTER 2004

ATRIA KONCERN ABP     BÖRSANMÄLAN    31.12.2003 KL 9.00ATRIA KONCERN ABP:S DELÅRSRAPPORTER 2004 OCH PRELIMINÄRA UPPGIFTER 2003

Atria Koncern Abp publicerar tre delårsrapporter i 2004, den 28 april, den 18 
augusti och den 10 november 2004.

Information om verksamheten för år 2003 ges den 25 februari 2004.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Erkki Roivas
ekonomidirektör


DISTRIBUTION

Helsingfors Börs
De viktigaste massmedierna

Prenumerera