ATRIA KONCERN ABP:S DELÅRSRAPPORTER 2005 OCH PRELIMINÄRA UPPGIFTER 2004

ATRIA KONCERN ABP   BÖRSANMÄLAN   25.11.2004   KL. 14.00

ATRIA KONCERN ABP:S DELÅRSRAPPORTER 2005 OCH PRELIMINÄRA UPPGIFTER 2004

Atria Koncern Abp publicerar tre delårsrapporter i 2005, den 28 april, den 26
juli och den 26 oktober 2005.

Information om verksamheten för år 2004 ges den 17 februari 2005.

ATRIA KONCERN ABP

Erkki Roivas
ekonomidirektör

DISTRIBUTION

www.atria.fi
Helsingfors Börs
De viktigaste massmedierna

Prenumerera