ATRIA KÖPER ETT FÖRETAG I LETTLAND

ATRIA KONCERN ABP         BÖRSMEDDELANDE     2003-07-09

ATRIA KÖPER ETT FÖRETAG I LETTLAND

Atria köper aktiestocken i UAB Saltuva, ett företag i köttbranschen i Lettland. 
För närvarande säljer och distribuerar Saltuva produkter under det i Lettland 
välkända varumärket Vilniaus Mesos Kombinatas (VMK). Saltuva håller också på att 
i Vilna uppföra en modern fabrik som skall tillverka köttprodukter och som 
kommer att bli färdig nästa sommar. Företaget har också fått ett betydande 
investeringsbidrag för den nya fabriken. Majoriteten av aktiestocken innehas av 
den nuvarande verkställande direktören som också efter företagsköpet kommer att 
fortsätta i ledningen för företaget.

Förvärvet av Saltuva är Atrias första steg i riktning mot en stark ställning i 
Lettland, som med sina 3,5 miljoner invånare har den största marknaden i 
Baltikum. Inom köttbranschen i Lettland verkar ännu inga andra företag i 
västerländsk ägo. Inget företag har en helt dominerande marknadsställning i 
Lettland. Genom EU-anslutningen väntas strukturen bli väsentligt förändrad och 
verksamheten centraliserad genom kedjebildning inom handeln. I Baltikum har 
varje enskilt land på grund av olika konsumtionsvanor en egen marknad, och 
därför tillverkas produkterna nationellt i varje land. Saltuva har för 
närvarande en marknadsandel på cirka 10 % och en omsättning på omkring 10 
miljoner euro. Atria tror på sina möjligheter att lyfta företagets ställning 
under de närmaste åren.

Atria är starkt i Finland och i Sverige

Atria har Finland och Sverige som hemmamarknad och är i Finland det största 
företaget i branschen. Av årets omsättning på drygt 800 miljoner euro kommer mer 
än 400 miljoner euro från Atria Oy, som svarar för affärsverksamheten i 
hemlandet. Liha ja Säilyke Oy har en omsättning på 40 miljoner euro, och 
Lithells AB:s omsättning kommer i år att stiga till omkring 340 miljoner euro. 
För närvarande utgör den svenska andelen av koncernens verksamhet drygt 40 %.

I höstas köpte Atrias svenska dotterbolag Lithells AB ett företag i 
köttbranschen, Samfood AB, som i flera år hade varit förlustbringande för den 
förra ägaren, den svenska lantbruksproducentorganisationen LRF. Efter 
övertagandet i höstas har Atria lyckats sanera företagets verksamhet, och 
Lithells AB och alla dess dotterbolag torde nå en resultatnivå som är klart 
bättre än året innan. På detaljhandelsmarknaden har företaget, när de 
handelsmärken som företaget tillverkar räknas med, en marknadsandel på ungefär 
en fjärdedel. Därmed närmar sig företaget den marknadsandel som innehas av 
Swedish Meats, som är störst i branschen men som för närvarande går med förlust.

Svag marknad för svinkött

I fråga om Atria Oy:s affärsverksamhet i hemlandet har lönsamheten blivit bättre 
inom alla andra sektorer utom slakteriindustrin. I synnerhet inom hanteringen av 
svinkött har en kraftig överproduktion i hela Europa och i Finland försvagat 
prisnivån betydligt och förhindrat en sund ekonomisk resultatbildning. 
Svinkonjunkturen väntas bli bättre i något skede under nästa år.

Ett tredje hemmamarknadsområde som mål

Atria Koncern Abp:s företagsköp i Lettland är en del av Atrias strategi att 
gradvis bygga upp ett tredje hemmamarknadsområde utöver det finska och det 
svenska. Förutom i Lettland undersöker Atria möjligheterna att utveckla 
produktionsverksamhet i Ryssland. Detta kan Atria genomföra antingen ensam eller 
så försöker man söka upp en lämplig samarbetspartner.

Ytterligare information: VD Seppo Paatelainen, tel. +358 400 661 742.

Atria Koncern Abp är ett modernt livsmedelsföretag som snabbt blir allt mera 
internationellt. Produktmärkena är Atria, Chick och Duke's samt Sibylla, 
Lithells och Forssan. Atria Koncern Abp:s omsättning väntas år 2003 stiga till 
800 milj. euro. Den svenska andelen av omsättningen utgör omkring 350 milj. 
euro. Antalet anställda är i genomsnitt 3700 personer. De största bolagen inom 
koncernen är Atria Oy, Lithells AB och Liha ja Säilyke Oy.

ATRIA KONCERN ABP

Seppo Paatelainen
VD

DISTRIBUTION

Helsingfors Börs
De viktigaste massmedierna

Prenumerera