ATRIA LITHELLS AB HÖJER PRISERNA PÅ SINA PRODUKTER

ATRIA KONCERN ABP     BÖRSMEDDELANDE   9.12.2004 KL. 10.00

ATRIAS SVENSKA DOTTERBOLAG ATRIA LITHELLS AB HÖJER PRISERNA PÅ SINA PRODUKTER
TILL FÖLJD AV DEN KRAFTIGA HÖJNINGEN AV PRISERNA PÅ RÅVAROR

Atria Lithells AB, dotterbolag till det svenska Lithells AB som ägs av Atria
Koncern Abp, och som tillverkar förädlade köttprodukter och färdigmat, höjer
priserna på sina produkter för att kompensera höjningen av priserna på råvaror.
Speciellt priset på fläskkött som används vid tillverkningen av korv och på
nötkött som används vid tillverkningen av köttfärsprodukter har stigit.

Resultatutvecklingen i hela Lithells AB och i dess dotterbolag Atria Lithells AB
har varit god under de tre första kvartalen. Den kraftiga och snabba höjningen av
priserna på råvaror i början av det fjärde kvartalet har lett till att
produktionskostnaderna stigit kraftigt. För att kompensera den negativa effekten
som de höga priserna på råvaror har på resultatet, meddelade Atria Lithells AB i
enlighet med leverantörsavtalen sina kunder i september om behovet av att höja
priserna. Prishöjningarna som meddelades om träder i kraft i december 2004 och i
januari 2005. Vid behov kommer man att meddela kunderna om följande prishöjningar
på basis av ändringarna i priserna på råvaror.

I den hårda priskonkurrensen inom detaljhandeln motsätter sig Atria Lithells AB:s
kunder prishöjningarna starkt. För att anpassa verksamheten till en eventuell
minskad försäljningsvolym på grund av prishöjningarna, inleder Atria Lithells AB
MBL-föhandlingar den 21 december 2004 i enlighet med medbestämmandelagen i
Sverige. Man kan dock ännu inte i detta skede uppskatta hur omfattande
personaluppsägningar förhandlingarna kommer att leda till.

Både Atriakoncernens omsättning, marknadsandels- och resultatutveckling har i sin
helhet varit fortsatt positiva även under årets fjärde kvartal. Atriakoncernens
resultat för hela året kommer att vara betydligt bättre än förra året.

ATRIA KONCERN ABP

Seppo Paatelainen
Verkställande direktör

DISTRIBUTION

www.atria.fi
Helsingfors Börs
De viktigaste massmedierna

Prenumerera