ATRIA OYJ:S FIRMANAMN ÄNDRAT I HANDELSRE


ATRIA KONCERN ABP      BÖRSMEDDELANDE      27.5.2003       1 (1)


ATRIA OYJ:S FIRMANAMN ÄNDRAT I HANDELSREGISTRET

På Atria Oyj:s ordinarie bolagsstämma den 7 maj 2003 beslöts att bolagets 
firmanamn skall ändras. Ändringen antecknades i handelsregistret den 23 maj 
2003. Bolagets nya firmanamn är Atria Koncern Abp.

ATRIA KONCERN ABP

Erkki Roivas
ekonomidirektör
Prenumerera