ATRIA OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 7.5.2

ATRIA OYJ      BÖRSMEDDELANDE 7.5.2003 kl 15.30  1(1)

ATRIA OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 7.5.2003

Bolagsstämman beslöt att fastställa bokslutet för år 2002, bevilja 
förvaltningsrådet, styrelsemedlemmarna och verkställande 
direktören ansvarsfrihet samt att i dividend utbetala 25 % (0,425 
euro/aktie) av aktiekapitalet.

De ägare som 13.05.2003 var registrerade i ägarförteckningen kan 
lyfta dividenden fr.o.m. 20.5.2003 från det konto som angivits i 
värdeandelskontot.

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om ändring av 
bolagsordningens 1 och 2 paragraf enligt följande:

1 paragraf Bolagets firma och hemort
Bolagets namn är Atria Yhtymä Oyj på finska, Atria Koncern Abp på 
svenska och Atria Group plc på engelska. Bolagets hemort är 
Kuopio.

2 paragraf Bolagets verksamhetsområde
Syftet med bolaget är att bedriva slakteriverksamhet, kött- 
förädlingsindusti och färdigmatsindustri samt den industri- och 
affärsverksamhet som ansluter sig till dem. Bolaget idkar 
verksamheten antingen i egen regi eller genom dotterbolag. 

Bolagsstämman beslöt att återvälja de medlemmar i förvaltningsådet 
som stod i tur att avgå. 

Person- och intressentuppgifter om de invalda medlemmarna i 
förvaltningsrådet:
Juha-Matti Alaranta, 38, lantbrukare, medlem i förvaltningsrådet 
för Itikka osuuskunta; Martti Eronen, 58, lantbrukare, medlem i 
styrelsen för Lihakunta; Henrik Holm, 36, lantbrukare, ordförande 
i förvaltningsrådet för Österbottens Kött; Esa Kaarto, 44, 
agronom, lantbrukare, medlem i styrelsen för Itikka osuuskunta; 
Antti Liedes, 59, lantbrukare, medlem i förvaltningsrådet för 
Itikka osuuskunta; Pentti Pirhonen, 49, lantbrukare, medlem i 
förvaltningsrådet för Lihakunta; Juho Tervonen, 52, lantbrukare, 
medlem i styrelsen för Lihakunta. 


ATRIA OYJ

Erkki Roivas
ekonomidirektör
DISTRIBUTION	Helsingfors Börs
		De viktigaste massmedierna	

Prenumerera