ATRIA UNDERTECKNADE KÖPEBREVET OM DET ESTNISKA AS VALGA LIHATÖÖSTUS

ATRIA KONCERN ABP   BÖRSMEDDELANDE  30.12.2004

ATRIA UNDERTECKNADE KÖPEBREVET OM FÖRVÄRVANDET AV DET ESTNISKA AS VALGA
LIHATÖÖSTUS

Östersjöområdets största tillverkare av köttprodukter, Atria Koncern Abp, gör
framsteg i sina planer för Östersjöområdet och har idag undertecknat köpebrevet
över förvärvandet av hela aktiestocken i AS Valga Lihatööstus. Affären bekräftas
slutgiltigt när Konkurrensverket godkänner företagsarrangemanget.
Konkurrensverkets utlåtande väntas bli klart i januari 2005.

AS Valga Lihatööstus är det näst största företaget inom nöt- och
grisköttsförädlingen i Estland. Valgas marknadsandel på de estniska
köttmarknaderna uppgår till ca 15 procent och dess produkter säljs i de mest
betydande detaljhandelskedjorna i Estland. Valga innehar dessutom en stark
position i Lettland och har bl.a. kontrakt med Rimi-kedjan och Citymarket i
Lettland.

Valga privatiserades år 1994 har sedan dess varit framgångsrikt och vinstgivande.
År 2003 uppgick Valgas omsättning till 20,9 milj. euro och resultatet efter skatt
var 527.000 euro.


ATRIA KONCERN ABP

Seppo Paatelainen
Verkställande direktör


DISTRIBUTION

Helsingfors Börs
De viktigaste massmedierna
www.atria.fi

Prenumerera