AVSTÄMNINGSDAG FÖR DIVIDENDUTBETALNINGEN

ATRIA OYJ         BÖRSANMÄLAN    25.4.2003 KL 16.00      1(1)


AVSTÄMNINGSDAG FÖR DIVIDENDUTBETALNINGEN

Atria Oyj har av Finlands Värdepapperscentral Ab fått 
undantagstillstånd att som avstämningsdag för dividendutbetalningen 
använda den 13 maj 2003 i enlighet med kallelsen till bolagsstämman. 
På grund av avstämningsdagen är aktien undantagsvis föremål för 
handel på Helsingfors Börs utan rätt till dividend för år 2002 först 
från och med den 9 maj 2003.


ATRIA OYJ

Erkki Roivas
ekonomidirektör

Prenumerera