Telia vill öppna teleabonnemangen för ko

TELIASONERA BÖRSMEDDELANDE 04.12.2003

Telia vill öppna teleabonnemangen för konkurrens

TeliaSonera Sverige föreslår att det fasta telefonabonnemanget öppnas
för konkurrens. De tjänster som i dag ingår i det fasta abonnemanget
ska kunna säljas av flera operatörer. Dessutom ökar valfriheten för
kunden, som kan välja en skräddarsydd och individuell lösning och
vilka tjänster som ska ingå i abonnemanget.

- Detta är den sista delen av telekommarknaden i Sverige som det inte
är full konkurrens på i dag. Och vi vill ha full konkurrens; det är
bra för kunderna, för Telia och för övriga operatörer, säger Marie
Ehrling, vd för TeliaSonera Sverige.

Rent praktiskt så består ett telefonabonnemang av flera delar;
anslutningen till kopparnätet, telefonitjänsten, kundtjänst och
tillhörande tjänster som röstbrevlåda och nummerpresentation. I
dagsläget måste kunder som bara använder en ADSL-uppkoppling för sin
kommunikation också betala för fast telefoni och tillhörande tjänster
som inte utnyttjas.

Detta är inte en gynnsam situation för någon. Därför vill TeliaSonera
Sverige öppna upp marknaden genom ett förslag på grossistförsäljning
av nätanslutningar till kostnadsbaserade priser åt andra operatörer.
Övriga tjänster ska kunna säljas på en konkurrensutsatt marknad till
marknadspriser. Således skulle den fasta abonnemangsmarknaden utsättas
för konkurrens. Själva telefonitrafiken är idag redan konkurrensutsatt

För operatörerna betyder TeliaSoneras förslag mer frihet och ett
större ansvar. De tjänster som idag ingår i det fasta abonnemanget
kommer att kunna säljas av flera operatörer. Antingen som separata
tjänster eller tillsammans.

- Stora företag som TeliaSonera vill erbjuda egna breda lösningar,
medan mindre operatörer kanske vill producera bara vissa tjänster och
köpa in andra tjänster. Konkurrens på abonnemangsmarknaden kan skapa
en flora av nya tjänster, säger Marie Ehrling.

TeliaSonera Sverige har lämnat in ett förslag på utformning till PTS
och skulle kunna leverera och sälja telefonabonnemang enligt denna
modell redan andra halvåret 2004. Efter årsskiftet kommer TeliaSonera
Sverige att inleda diskussioner med övriga operatörer på marknaden.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Ola Kallemur, Presschef TeliaSonera Sverige AB, tfn 070-600 12 59

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda
till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från
dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


Prenumerera