Atrium Ljungberg lanserar pilotmodell för ökad integration i Uppsala

Nu lanserar fastighetsbolaget Atrium Ljungberg sitt så kallade välkomstprogram i Uppsala – en modell för ökad integration där personer som har fått uppehållstillstånd erbjuds boende, praktik och en fadder. Atrium Ljungbergs målsättning är att på sikt kunna utöka programmet till fler svenska städer där bolaget är verksamt.

2015 sökte drygt 162 000 personer asyl i Sverige. Två år senare står Sverige fortfarande inför stora integrationsutmaningar. För att klara dessa utmaningar menar Atrium Ljungberg att det krävs privata initiativ. Bolaget går nu i bräschen och lanserar därför Välkomstprogrammet – en pilotmodell för ökad integration i Uppsala. I Välkomstprogrammet matchas en person som har fått uppehållstillstånd med en praktikplats hos något av Atrium Ljungbergs vänföretag (hyresgäster eller underleverantörer). Deltagaren får också en fadder och erbjuds boende i Atrium Ljungbergs nybyggda lägenheter i Gränbystaden. I programmet ingår även samhällsorientering och utbildning i yrkessvenska.

Programmet löper under ett år och målsättningen är att deltagarna därefter ska vara mer integrerade i det svenska samhället med eget socialt nätverk, en anställning eller en påbörjad utbildning.

- Som många andra fastighetsägare fick vi frågan om att bidra med bostäder till nyanlända. Vi har stort fokus på hållbar stadsutveckling där integrationsfrågan en viktig del, så för oss var det självklart att bidra. Men vi vill göra mer än att bara upplåta bostäder. Boende räcker inte för att en individ ska få en bra start i samhället. Sysselsättning, ett socialt kontaktnät och att lära sig det svenska språket är också nödvändiga delar. I vårt välkomstprogram finns allt detta, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg hoppas även att Välkomstprogrammet ska bidra till att öka intresset för fastighetsbranschen. I synnerhet på driftssidan där det finns ett stort behov av att anställa fler.

Välkomstprogrammet lanseras nu i Uppsala, men Atrium Ljungbergs förhoppning är att kunna utvidga programmet till andra platser där bolaget är verksamt och har hyreslägenheter.

- Uppsala har som många andra svenska kommuner ett stort ansvar för att ta emot och integrera de många nyanlända. Därför är vi oerhört tacksamma för Atrium Ljungbergs initiativ och vi hoppas givetvis att fler aktörer följer deras exempel, säger Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden i Uppsala.

Nacka, 2017-10-26
Atrium Ljungberg AB (publ)

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar över en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på www.al.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar