IBM väljer ”Kista +” vid flytt av huvudkontor

Atrium Ljungberg har idag tecknat avtal med IBM Svenska AB om att hyra cirka 6 500 kvm kontor i fastigheten Borgarfjord 3 i Kista - en fastighet som Atrium Ljungberg förvärvade i april och nu kommer att utveckla och omprofilera till Kista +.

Det nya kontoret kommer att vara baserat på en aktivitetsbaserad planlösning. Vidare kommer IBM att disponera delar av bottenvåningen till Client Center, en miljö för möten och visning av företagets erbjudande.  

”Efter en längre tids utvärdering av nya framtida lokaler har valet fallit på Kista+ tack vare det strategiska läget och den kreativa diskussion vi haft med Atrium Ljungberg. Vi ser att vi tillsammans kommer att kunna utveckla en ny modern mötesplats för våra partners och kunder, samt inte minst skapa en innovativ modern arbetsplats för våra medarbetare”, säger Johan Rittner, VD IBM Svenska AB.

Kista + är en modern kontorsfastighet i nordöstra Kista, strategiskt belägen längs med Kistagången och Torshamnsgatan med gångavstånd till Kista Galleria och Helenelunds pendeltågsstation. Fastigheten omfattar omkring 13 550 kvadratmeter uthyrbar area och är fram till sista december 2016 fullt uthyrd till Ericsson. IBM kommer alltså att hyra cirka hälften av lokalerna. Atrium Ljungberg ser fastigheten som ett bra komplement till sitt övriga bestånd i Kista där man bland annat äger kvarteret Nod.

- Tillsammans med våra nya hyresgäster skapar vi nu ytterligare en extraordinär mötesplats i Kista. Konceptet ”Kista +” innebär ett förändrat yttre, modern digital kommunikation och utveckling av gemensamma funktioner, bland annat i bottenvåningen och i gatumiljön. Utvecklingen och omprofileringen har spelat en stor roll i IBMs beslut och vi känner stor tillförsikt i att också kunna attrahera andra hyresgäster för de återstående översta tre planen (omkring 5 000 kvm) i huset säger Petter Klingofström, uthyrningschef Atrium Ljungberg.

Kista har på 30 år gått från att vara ett industriområde till en plats för världsledande forskning och teknikutveckling, främst inom ICT-området. De senaste åren har det skett miljardinvesteringar i Kista med nya kommersiella ytor, hotell och en mässa. Infrastrukturen har förstärkts främst genom nya väganslutningar. Den kommande tvärbanelinjen som ansluter till pendeltågsstationen Helenelund kommer att förstärka läget ytterligare. Området har en stark position genom ett starkt näringsliv och ett attraktivt geografiskt läge nära Stockholm city, Arlanda och Uppsala.

Hyresavtalet med IBM är ett så kallat "grönt hyresavtal" - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. CBRE Stockholm har varit rådgivare till IBM i affären. 

Fakta om Kista +:
Byggår: 1984, ombyggd 2009-2010
Uthyrbar area: 13 550 kvm
Antal våningar: 7
P-platser: 50 st.
Miljöcertifiering: LEED Gold 
 

Nacka 2016-12-22
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Petter Klingofström, uthyrningschef, Atrium Ljungberg
petter.klingofstrom@al.se tel: 070 – 880 63 21 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 34 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på www.al.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Tillsammans med våra nya hyresgäster skapar vi nu ytterligare en extraordinär mötesplats i Kista. Konceptet ”Kista +” innebär ett förändrat yttre, modern digital kommunikation och utveckling av gemensamma funktioner, bland annat i bottenvåningen och i gatumiljön. Utvecklingen och omprofileringen har spelat en stor roll i IBMs beslut och vi känner stor tillförsikt i att också kunna attrahera andra hyresgäster för de återstående översta tre planen (omkring 5 000 kvm) i huset.
Petter Klingofström, uthyrningschef, Atrium Ljungberg
Efter en längre tids utvärdering av nya framtida lokaler har valet fallit på Kista+ tack vare det strategiska läget och den kreativa diskussion vi haft med Atrium Ljungberg. Vi ser att vi tillsammans kommer att kunna utveckla en ny modern mötesplats för våra partners och kunder, samt inte minst skapa en innovativ modern arbetsplats för våra medarbetare.
Johan Rittner, VD IBM Svenska AB