Attana, Karolinska Universitetssjukhuset och KTH erhåller 4,8 MSEK i forskningsbidrag

Stockholm, 16 november 2017Attana, Karolinska Universitetssjukhuset och Kungliga Tekniska Högskolan erhåller ett forskningsbidrag om 4,8 MSEK för utveckling av bispecifika antikroppar riktade mot leukemi och hematopoetiska stamceller.

Projektet syftar till att utveckla bispecifika antikroppar mot stamceller och leukemiska celler. För att optimera antikropparna kommer interaktionsegenskaper mot receptorer i cellmembranen att utvärderas med Attanas cellbaserade biosensor kombinerat med en på KTH nyutvecklad immunologisk metod.

Tillvägagångssätt har också en generisk potential att förbättra utvecklingen av nya läkemedel innan djurstudier och kliniska prövningar. Således syftar projektet även mot nya effektiva processer för generell läkemedelsutveckling.

Attana erhåller 600.000 kr i direkt bidrag från Vinnova och resterande projektmedel fördelas på Karolinska Universitetssjukhuset och KTH

For more information, please contact:

Teodor Aastrup, CEO Attana AB
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 70 15676765

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar