Attana AB erhåller lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Attana AB har beviljats lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om totalt 1,8 MSEK med en löptid om 42 månader.

Lånet motfinansieras av TVAA AB (Teodor Aastrup) och JAU Consultants AB (Anders Ulrikson) med motsvarande belopp. Lånen är långsiktiga och i enlighet med Almi Företagspartners allmänna lånevillkor. Ränta utgår enligt marknadsmässiga villkor.

Syftet med lånet är att stärka kassan för att finansiera investeringar i utökad kapacitet i bolagets kontraktsforskningsverksamhet samt sänkta produktionskostnader. Lånen kommer bland annat möjliggöra färdigställande av formsprutningsverktyg för förbrukningsvaror, inköp av prototyp för effektivare provhantering, utveckling av ny mjukvara, utökad kapacitet i kontraktsforskningslaboratorium samt färdigställande av ny patentansökan.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari kl. 12.00 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar