Attana deltar vid Småbolagsdagen den 11 juni 2018

Report this content

Vid Småbolagsdagen, www.aktiespararna.se/smabolagsdagen, den 11 juni 2018 på Sheraton i Stockholm kl. 08.00-17.30 kommer att Attana ge en företagspresentation och Attanas medarbetare kommer att finnas tillgängliga under dagen för att träffa aktieägare och svara på frågor.


Småbolagsdagen arrangeras för sjätte året i rad. I år arrangeras evenemanget av Aktiespararna på Sheraton Stockholm Hotel måndagen den 11 juni. Evenemanget besöks årligen av cirka 400 privatinvesterare och företagapresentationerna live streamas. Attana kommer några dagar efter evenemanget även att göra bolagets presentation tillgänglig via bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar