Monica Lindstedt invald i styrelsen och Attendo Senior Care AB byter namn till Attendo AB

Monica Lindstedt valdes på den extra bolagsstämman 8 december 2004 till ny styrelseledamot i Attendo Senior Care. Monica Lindstedt är grundare till tidningen Metro och företaget Hemfrid. Lindstedt sitter för närvarande i styrelserna för Capio AB, Hemfrid Sverige AB, Svenska Lantmännen och Handelsbanken Fonder. -Monica Lindstedt har lång erfarenhet av att leda och utveckla tjänsteföretag. Hon tillför ett engagemang och entreprenörskap som är bra för Attendo Senior Care, säger Melker Schörling, styrelseordförande i Attendo Senior Care och ordförande i nomineringskommittén. Vidare gjordes ett antal förändringar i bolagsordningen. En förändring är att bolaget byter namn från Attendo Senior Care AB till Attendo AB. Den av stämman godkända bolagsordningen finns publicerad på bolagets hemsida. För ytterligare information kontakta: Melker Schörling, styrelseordförande Attendo Senior Care, telefon 08-614 39 30 Henrik Borelius, VD & koncernchef Attendo Senior Care, telefon 08-775 77 10

Om oss

Attendo är ledande i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Care och Attendo MedOne. Attendo Care verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. I Finland tillhandahåller Attendo MedOne medicinsk personal, driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård samt bedriver äldreomsorg. Attendokoncernen har årliga intäkter om cirka 5 miljarder kronor och drygt 12 000 medarbetare.