AU-System bygger portal åt läkemedelsbranschen

AU-System bygger portal åt läkemedelsbranschen AU-System har tillsammans med sitt helägda dotterbolag SandbergTrygg fått i uppdrag att utveckla en Internetportal för Läkemedelsindustriföreningen (LIF). AU-System och SandbergTrygg har som en del i uppdraget genomfört en marknadsstudie, en teknisk förstudie samt en kravanalys vilka resulterat i den systemspecifikation och systemlösning som ligger till grund för utvecklingen av portalen. - Vi valde AU-System och Sandberg Trygg för att de kunde erbjuda en helhetslösning. AU-System är en stark teknikleverantör och deras kompetens, tillsammans med SandbergTryggs stora kunnande inom marknadskommunikation, avgjorde vårt val av leverantör, säger Ulf Edstedt, VD på LIF. LIF är en branschförening för läkemedelsföretag som är verksamma i Sverige. Portalsatsningen vänder sig främst till läkemedelsindustrins intressenter såsom konsumenter, anhöriga, medicinstudenter, vårdpersonal och läkare. Syftet med portalen är att LIF kan erbjuda medlemsföretag möjligheten att kontinuerligt förse sina kunder med uppdaterad läkemedelsinformation. - Uppdraget för LIF är ytterligare ett bevis på hur AU-System och SandbergTrygg tillsammans skapar ett unikt erbjudande genom vårt helhetskoncept, säger Johan Nyberg, affärsområdeschef på AU-System. Via projektet hjälper vi läkemedelsbranschen att på ett effektivt sätt samordna sin information till viktiga målgrupper. För ytterligare information, kontakta: Johan Nyberg, Cecilia Kennerfalk, Affärsområdeschef Direktör AU-System AB Läkemedelsindustrifören ingen, LIF Tel: 070-529 21 15 Tel: 0708-539 296 Om AU-System AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Genom dotterbolaget SandbergTrygg erbjuder bolaget även integrerade marknads- kommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Telia, Scania, MeritaNordbanken och Singapore Telecom. AU-System grundades 1974 och har för närvarande mer än 900 anställda på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Östersund, Umeå, London, Milano, Rom, San Diego, Bangkok och Singapore. AU-System är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen AUS. För mer information se www.ausys.se. Om Läkemedelsindustriföreningen, LIF LIF är branschföreningen för läkemedelsföretag som är verksamma i Sverige. LIF har 64 medlemsföretag vilka tillsammans svarade för cirka 94% av den totala försäljningen av läkemedel i Sverige år 2000. LIFs medlemsföretag har totalt ca 15 000 anställda i Sverige. Företagen bedriver forsknings- och utvecklingsarbete i Sverige för cirka 9 miljarder. För mer information se www.lif.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

AU-System är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för utvecklingen av avancerade Internet- och trådlösa teknologier, applikationer och relaterade tjänster.

Dokument & länkar