AU-System expanderar i Göteborg genom förvärv av Svenska Teknikbolaget

AU-System expanderar i Göteborg genom förvärv av Svenska Teknikbolaget AU-System har förvärvat det Göteborgsbaserade konsultbolaget Svenska Teknikbolaget AB med 5 anställda. Förvärvet är ett led i AU-Systems strategi att expandera sin telekomverksamhet i Göteborgsregionen och köpet ger bolaget tillgång till en befintlig kundbas i området. Förvärvet ger AU-System möjlighet till tidsvinster i expansionen samt underlättar den fortsatta rekryteringen till Göteborgskontoret. - Göteborg har en enorm tillväxtpotential inom telekomområdet, säger Bert Olsson, platschef på AU-Systems Göteborgskontor. Vi kommer nu att fortsätta expandera vår telekomverksamhet i Göteborg och räknar med att kunna växa med cirka 30-40 procent under 2001. På Svenska Teknikbolagets kundlista finns bland annat bolag som Rix Telecom AB, Bredbandsbolaget, Humany AB och Fastighets AB Poseidon. Svenska Teknikbolaget införlivas med AU-Systems verksamhet i Göteborg, som härmed kommer att sysselsätta 35 personer. Tidigare har även C&C Consulting förvärvats i syfte att stärka AU-Systems kompetens inom strategisk affärs- och tjänsteutveckling. Utöver detta har det helägda dotterbolaget SandbergTrygg, Nordens ledande reklambyrå inom området business to business, ett kontor i Göteborg med ca 50 anställda. AU-System förvärvar samtliga aktier i Svenska Teknikbolaget och betalar kontant. För ytterligare information, kontakta: Bert Olsson, platschef AU-System AB Tel: 070-593 79 64 Om AU-System AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Genom dotterbolaget SandbergTrygg erbjuder bolaget även integrerade marknads- kommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Telia, Scania, MeritaNordbanken och Singapore Telecom. AU-System grundades 1974 och har för närvarande mer än 975 anställda på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Östersund, Umeå, London, Milano, Rom, San Diego, Bangkok och Singapore. AU-System är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen AUS. För mer information se www.ausys.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

AU-System är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för utvecklingen av avancerade Internet- och trådlösa teknologier, applikationer och relaterade tjänster.

Dokument & länkar