AU-System levererar WAP-browser till Volvo Teknisk Utveckling

AU-System levererar WAP-browser till Volvo Teknisk Utveckling Volvo Teknisk Utveckling har tecknat ett licensavtal med AU-System om leverans av WAP-browsermjukvara. Avtalet innebär att avdelningen för Trafik och Transportsystem kommer att testa hur WAP kan integreras i den kommunikationsutrustning som Volvo installerar i sina fordon och lastvagnar. - Att Volvo Teknisk Utveckling testar hur WAP-teknik kan användas i olika fordon visar på de möjligheter teknologin har även utanför mobiltelefonins ramar, säger Tomas Franzén, koncernchef och VD på AU-System. WAP lämpar sig väl för flera tänkbara fordonstjänster och här kan vi nu tillsammans med andra aktörer konkret visa på framtida användningsområden. Volvos test av WAP i bilar ingår som en del i EU-samarbetet ITS WAP (Intelligent Transport Systems over Wireless Application Protocol). Volvo är del av den internationella arbetsgrupp av industrirepresentanter som bland andra också Telia och Ericsson ingår i. Testperioden löper till slutet av år 2001. För ytterligare information, kontakta: Christer Björk, Affärsområdeschef Tomas Franzén, Koncernchef & VD AU-System AU-System Tel: 070-638 16 01 Tel: 070-576 32 05 Om AU-System AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Genom dotterbolaget SandbergTrygg erbjuder bolaget även integrerade marknads- kommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Telia, Scania, MeritaNordbanken och Singapore Telecom. AU-System grundades 1974 och har för närvarande mer än 850 anställda på kontor i Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö, Umeå, Östersund, Bangkok, London, Milano, San Diego och Singapore. AU-System är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen AUS. För mer information se www.ausys.se. Om Volvo Teknisk Utveckling Volvo Teknisk Utveckling, Trafik och Transportsystem stödjer de olika Volvo-bolagen genom utveckling av avancerade trådlösa kommunikationssystem och tjänster för bilar, lastbilar, bussar och båtar. Tjänsterna används för att förbättra förarens rörlighet, säkerhet och effektivitet. Exempel på applikationer är telematik-tjänster, logistik, fjärrstyrd diagnostik och navigering. Huvudkontoret för Trafik och Transportsystem är placerat vid Chalmers Teknikpark i Göteborg. Ett kontor finns också i Greensboro i USA. För mer information se www.tech.volvo.se. Om AU-System och WAP AU-System är en aktiv medlem i WAP Forum och har medverkat i utvecklingen av den WAP-browser som Ericsson använder i sina terminaler. Företaget har vidare ett distributionsavtal med Ericsson där AU-System ges rätt att licensiera WAP-browsern åt andra tillverkare av kommunikationsutrustning under namnet AUS WAP Browser. Programvaran uppfyller kraven i de senaste specifikationerna från WAP Forum och bland kunderna märks företag som Motorola, Samsung, Compaq, Hyundai Electronics och LG Electronics. AU- System erbjuder förutom licenser även konsulttjänster som tjänsteutveckling åt mobiloperatörer, lösningsutveckling, t ex säkra mobila bank- och aktiehandelstjänster, samt anpassning av AUS WAP Browser till olika miljöer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar