Samarbete om ny standard för Internettjänster

Samarbete om ny standard för Internettjänster Utveckling av lösningar baserade på e-speak kan ge svenskt näringsliv viktigt försprång 24 maj 2000. HP kommer att samarbeta med AU-System för att etablera e- speak som en leverantörsneutral industri-standard för nästa generations Internettjänster. Kombinationen av utbredd användning av Internet och mobiltelefoni har redan gjort Sverige och Norden till en föregångsregion vad gäller utvecklingen på IT-området. Genom att e-speak etableras som en standardplattform här först, kan svenskt näringsliv vinna än mer på synergieffekterna av den snabba utvecklingen och sammansmältningen av Internet och mobil kommunikation. Kombinerad kompetens ska sprida e-speak Samarbetet innebär att AU-System och HP tillsammans kommer att arbeta mot leverantörer av tjänster, program och hårdvara, Internet- och telekomoperatörer, samt IT-konsulter för att införa e-speak som standard för e-services, nästa generations elektroniska tjänster i både det mobila och fasta nätet. Rent konkret kommer AU-System både att stå för utbildningsinsatser på området och vara en utvecklingsresurs för HP. Man kommer även att hjälpa medlemsföretagen i HPs Mobile E-Services Bazaar att införa e-speak i sina produkter. Bazaaren är ett samarbetsforum för mobila lösningar (för mer information, se www.mobile-bazaar.com). -E-speak är en väldigt intressant teknologi som gör att det hav av möjligheter som finns på Internet blir enormt mycket mer lättillgängligt för den enskilda användaren, säger Åke Lind, affärsutvecklare på AU- System. Genombrottet för e-speak innebär att man kommer att kunna utnyttja Internet effektivare och tanken bakom vårt samarbete med HP är att hjälpa företag på den svenska marknaden att starta skiftet. -AU-System besitter en gedigen kunskap inom system och säkerhet, inte minst vad gäller mobila system, säger Hans Wester, affärsutvecklare för mobila e-services på HP. Dessa kompetensområden passar väl in med vad HP vill åstadkomma inom mobila e-services och det är en styrka för oss att ha AU-System som partner i detta arbete. E-speak låter Internet arbeta för dig E-speak är en öppen programvaruplattform för utveckling av tjänster på nätet som spontant kan interagera med varandra. E-speak gör tjänster på Internet självbeskrivande och möjliggör för en tjänst att automatiskt förhandla med andra nättjänster. Flera nättjänster som använder e-speak kan därigenom spontant kombineras till en mer komplex tjänst, vilket kan förenkla Internetanvändandet enormt för den enskilde användaren. Ett exempel är att en användare kan låta nättjänster bygga upp en paketresa, med flyg, hotell, hyrbil, reseförsäkring med mera. Den ursprungstjänst användaren utnyttjar förhandlar automatiskt fram övriga delar i paketet enligt angivna kriterier. E-speak kan laddas ner kostnadsfritt på www.e-speak.hp.com. Om AU-System AU-System är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för utvecklingen av avancerade Internet- och trådlösa teknologier, applikationer och relaterade tjänster. Genom samgåendet med Sandberg|Trygg, Sveriges ledande Business-to-Business byrå, erbjuder företaget även integrerade marknadskommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Telia, MeritaNordbanken och Singapore Telecom. AU-System grundades 1974 och har för närvarande drygt 730 anställda på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Östersund och Singapore. För mer information se www.ausys.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/06/20010306BIT00290/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/06/20010306BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

AU-System är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för utvecklingen av avancerade Internet- och trådlösa teknologier, applikationer och relaterade tjänster.

Dokument & länkar