Bokslutskommuniké AudioDev AB

Bokslutskommuniké AudioDev AB (publ) 1 januari-31 december 2002 (Siffror inom parentes relaterar till perioden januari-december 2001) · Omsättningen uppgick till 212,0 (215,1) miljoner kronor. · Rörelseresultatet uppgick till 15,1 (39,7) miljoner kronor. Resultatet har påverkats av lagernedskrivningar och engångskostnader. · Orderstocken uppgick till 2,4 (7,7) miljoner per den 31 december 2002. · Peter Ragnarsson blir ny VD i AudioDev. · Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 0,75 kronor per aktie. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01060/wkr0001.PDF Hela rapporten

Dokument & länkar