Delårsrapport AudioDev AB (publ)

Delårsrapport AudioDev AB (publ) 1 januari-31 mars 2003 (Siffror inom parentes relaterar till perioden januari-mars 2002) · Omsättningen uppgick till 47,0 (36,5) miljoner kronor. · Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 (1,7) miljoner kronor. · Kraftigt ökad försäljning på testare för DVD R/RW. Efter kvartalets utgång har CMC, en av världens största DVD R/RW tillverkare, lagt en order på ca 14 miljoner svenska kronor. · AudioDev lanserar ett nytt varumärke för process kontroll - Go! samt två nya testare i CATS-serien - DVD Falken och DVD Glass Master Pro. För mer information, var vänlig kontakta: Jan Barchan, Chief Executive Officer Tel: +46 40 690 49 49 Mobile: +46 708 287187 e-mail: jan.barchan@audiodev.com Anna Thelander, Chief Financial Officer Tel: +46 40 690 49 42 Mobile: +46 709 694920 e-mail: anna.thelander@audiodev.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00760/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar