Delårsrapport för AudioDev AB (publ) 1 jan. - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport för AudioDev AB (publ) 1 januari - 30 juni 2002 (Siffror inom parentes relaterar till perioden januari-juni 2001) ·Nettoomsättningen januari-juni uppgick till 106,7 (92,9) miljoner kronor. ·Rörelseresultatet januari-juni blev 17,0 (18,4) miljoner kronor. ·Under första halvåret ökade DVD sin andel av försäljningen till 88% (72). Apr- Apr- Förändrin Jan- Jan- Förändring juni juni g % juni juni % 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättnin 70,2 63,3 10,9 106,7 92,9 14,9 g, Mkr Rörelseresulta 15,3 16,5 -7,3 17,0 18,4 -7,6 t, Mkr - i % av 21,8 26,1 - 15,9 19,8 - nettoomsättnin gen Periodens 10,6 10,1 5,0 11,8 11,3 4,4 resultat, Mkr - i % av 15,1 16,0 - 11,1 12,2 - nettoomsättnin gen Orderstock, 20,6 92,1 -77,6 20,6 92,1 -77,6 Mkr Vinst per 0,65 0,63 3,2 0,73 0,70 4,3 aktie, kr AudioDev-koncernen AudioDev är en världsledande leverantör av testutrustning för optiska medier som CD och DVD. Testutrustning är en del av den produktionsutrustning som används av aktörerna på marknaden för optiska medier. Aktörerna på denna marknad är innehållsleverantörer som använder CD och DVD för att distribuera sina produkter, samt tillverkare av optiska medier och spelare för dessa medier. AudioDev har sedan starten 1987 utvecklat de facto-standarden för hur optiska medier ska testas. Huvudkontoret ligger i Malmö och dotterbolag finns i USA och Hong Kong. Utöver detta har AudioDev byggt upp ett nät av agenter i samtliga länder och regioner av väsentlig betydelse. Ingen av bolagets konkurrenter har denna globala spridning. Några av kunderna är Technicolor, Ritek Global Media, Microsoft, EMI, Samsung, Warner, Sonopress, Pioneer, Cinram, Panasonic, MBI, DAI Nippon Printing och CMC. Med ett unikt produktsortiment på väsentliga tillväxtområden har AudioDev den starkaste positionen på sin del av en snabbt expanderande marknad. Marknaden för produktionsutrustning Marknaden för produktionsutrustning och därmed testutrustning drivs av att nya optiska format introduceras i allt snabbare takt samtidigt som den totala efterfrågan på optisk media ökar. För varje nytt format ökar komplexiteten, något som också gäller utveckling av existerande format. Nya, mer komplexa format gör att kraven på avancerad testning växer. Ryckig tillväxt Efterfrågan på testutrustning är, som ovan beskrivet, beroende av efterfrågan på optiska medier, men uppvisar delvis ett annat mönster. Investeringar i produktionsutrustning och därmed även testutrustning sker i steg. Marknaden för medier växer successivt, men tillverkarna har en tendens att överinvestera i perioder, vilket regelbundet leder till överkapacitet och stiltje för alla leverantörer av produktionsutrustning. Därefter kommer en ny period av stora investeringar ända tills dess att tillväxten för ett visst media avtar och en mognadsfas inträder. Detta investeringsmönster ger en ryckig tillväxt av efterfrågan på produktionsutrustning och därmed testutrustning. Övrigt Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer. Malmö den 20 augusti 2002 AudioDev AB (publ.) Jan Barchan Verkställande direktör och koncernchef För mer information, var vänlig kontakta: Jan Barchan, Chief Executive Officer Tel: +46 40 690 49 49 E-mail: jan.barchan@audiodev.com Marielle Mattsson Communication & Investor Relations Tel: +46 40 690 49 05 E-mail: marielle.mattsson@audiodev.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00610/wkr0004.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00610/wkr0003.xls Tabeller