Svårt för kommuner att realisera miljöfördelar i EU-direktiv

Det svenska belysningsföretaget Aura Light har genomfört en kartläggning av hur svenska kommuner svarar upp mot EU-direktivet kring kvicksilverlampor i gatubelysning. Direktivet innebär att från och med april i år är det förbjudet att importera kvicksilverlampor till EU. Av resultatet framkommer att en del kommuner fortfarande inte bytt ljuskällorna innehållandes kvicksilver, men också att många av kommunerna inte kan realisera vinsterna med att byta till energieffektiv och miljövänlig belysning. 

Aura Lights kartläggning av andelen kvicksilverlampor i svenska kommuner har genomförts vid tre tillfällen, 2009, 2011 och nu 2015. Av resultaten framkommer att bland de kommuner som i senaste kartläggningen, 2011, hade flest kvicksilverlampor i gatubelysningen fortfarande i drift är det fortfarande en andel som ännu inte bytt ut samtliga ljuskällor som innehåller kvicksilver.

– Det är viktigt både ur miljö- och energieffektivitetsperspektiv att fasa ut energislukande ljuskällor, säger Erik Frejinger, försäljningsdirektör Aura Light AB. Vi kan se att många kommuner inte uppnår full besparing då de långsiktiga effekterna inte tas med i beräkningen.

De kommuner med högst andel kvicksilverlampor kvar i drift är:

  • Södertälje kommun, som har cirka 40 procent kvicksilverlampor, men som efter höstens planerade jobb kommer att vara nere på 28 procent (44 procent 2011).
  • Piteå kommun, som har cirka 35 procent kvicksilverlampor idag (61,5 procent 2011), men som har som mål att byta ut alla kvicksilverlampor till 2018.

Svårt för kommuner att realisera vinster
Av resultaten framkommer också att det självklara valet för de kommuner som bytt ut sina kvicksilverlampor på senare tid varit LED. De kommuner som var tidigt ute med att uppfylla direktivet, var hänvisade till andra lösningar då LED-tekniken fortfarande drogs med kvalitetsproblem. Detta resulterade i att många kommuner har behållit sina gamla armaturer men satt i en ny ljuskälla. Detta bidrar till att många kommuner inte kan uppnå den maximala energibesparingen och effektiviteten som nya armaturer kan ge. Ett byte från kvicksilverlampor till LED kan ge en energibesparing på cirka 75 %. Återbetalningstiden för en modern LED-armatur är cirka 5-6 år i gatubelysning, vilket betyder att kommunen får tillbaka sin investering och kan realisera besparingarna på kort tid.

– Det är olyckligt att många kommuner tvingas byta i flera steg, investera i nya armaturer när det inte är nödvändigt och ibland tvingas in i lösningar som gör det svårt att realisera vinster i miljö och energieffektivitet, säger Erik Frejinger, försäljningsdirektör Aura Light AB.

Att byta till nya armaturer bidrar inte bara till en högre energibesparing och effektivitet, utan också till att underhållet minskar. Det ger även kommuner spännande möjligheter till ljussättning av det offentliga rummet. 

Aura Light förvärvade år 2015 armaturföretagen Zobra och Noral. Noral erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativ utomhusbelysning.

Stockholm 17 december 2015 

Aura Light AB

För mer information, kontakta:
Erik Frejinger, försäljningsdirektör Aura Light AB,

08-564 881 46, 0708-93 48 88, erik.frejinger@auralight.se   
Alina Roos, presskontakt, Aura Light International AB,
08-564 883 89, 0702-86 40 02 alina.roos@auralight.com  

Om Aura Light
Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar till professionella kunder så att de kan minska sina kostnader, sin energiförbrukning och sin miljöpåverkan. Aura Lights produkter och lösningar är kända för sin långa livslängd, höga kvalitet och betydande energibesparingar. Idag erbjuder Aura Light kompletta belysningslösningar med ljuskällor, armaturer och sensorer. Grunden till Aura Light lades redan 1930 under namnet Lumalampan, och Long Life-lysrör har producerats sedan 1980. Försäljning sker över hela världen genom koncernens dotterbolag och återförsäljare. Kunderna återfinns främst inom industri, handel och offentlig sektor. Aura Light har cirka 280 anställda och en omsättning på cirka 700 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på www.auralight.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är viktigt både ur miljö- och energieffektivitetsperspektiv att fasa ut energislukande ljuskällor. Vi kan se att många kommuner inte uppnår full besparing då de långsiktiga effekterna inte tas med i beräkningen.
Erik Frejinger, försäljningsdirektör Aura Light AB
Det är olyckligt att många kommuner tvingas byta i flera steg, investera i nya armaturer när det inte är nödvändigt och ibland tvingas in i lösningar som gör det svårt att realisera vinster i miljö och energieffektivitet.
Erik Frejinger, försäljningsdirektör Aura Light AB