Autoliv bygger rattfabrik i Kina

Autoliv bygger rattfabrik i Kina (Stockholm, 04-08-02) - Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. har beslutat uppföra en fabrik för bilrattar i Kina. Det blir Autolivkoncernens tionde rattfabrik i världen. Den nya anläggningen blir en utvidgning av den fabrik för krockkuddar som snart står klar i Shanghai. Genom rattfabriken kan Autoliv tillverka krockkudden för föraren och bilratten som en gemensam enhet i stället för att biltillverkaren monterar ihop ratten och krock-kudden i bilfabriken. Genom den nya investeringen blir fabriken nästan 50% större än tidigare planerat (16.000 kvadratmeter i stället för 5.000 kvadratmeter). Anläggningen kommer att kunna tillverka en miljon bilrattar per år med möjlighet att dubbla produktionen om tre år till två miljoner rattar. I år väntas bilproduktionen i Kina öka till ca 2,5 miljoner. Byggnadsarbetena inleds i oktober och fabriken beräknas vara i bruk inom ett år. Investeringen beräknas till 10 miljoner dollar. I början kommer fabriken att ha 70 anställda. Antalet kommer därefter att öka successivt till ca 300. Kinesiska ingenjörer är f n på utbildning hos Autolivs rattfabriker i Västeuropa och Japan för att Autoliv ska kunna hålla samma höga kvalitet på sina produkter i hela världen. Dessutom kommer flera av Autolivs rattspecialister från Europa att arbeta vid den kinesiska fabriken under produktionsstarten. Vid produktionsstarten kommer leveranserna att gå till Mazdas och Suzukis bilfabriker i Kina och till de kinesiska biltillverkarna CAC och Changan. Den nya fabriken kommer att bli Autolivs sjätte anläggning i Kina. För ytterligare upplysningar: Lars Westerberg, VD och koncernchef, Tel 08-587 206 00 Mats Ödman, Informationsdirektör, Tel. 08-587 206 23 eller 0708-32 09 33 (mob) Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältes-sträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkudde-elektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med nästan 37.000 anställda i drygt 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen tekniska centra i tio länder med 20 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhets-företag. Försäljningen 2003 uppgick till 5,3 miljarder dollar (drygt 47 miljarder kr). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/02/20040726BIT20040/wkr0001.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar