Autoliv fastställer dag för bolagsstämma

(Stockholm, 04-12-16) – Styrelsen för världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) har fastställt den 26 april 2005 som datum för nästa ordinarie bolags¬stämma. Stämman kommer att hållas i Chicago. Endast de personer och institutioner som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen den 1 mars 2005 kommer att ha rätt att närvara och rösta på bolagsstämman. Kallelsen till bolagstämman kommer att postas till Autolivs aktieägare i veckan som börjar den 7 mars. I försändelsen kommer även att ingå årsredovisningen för 2004, röstkort och kuvert samt underlag för röstning. Observera att även aktieägare som avser deltaga i bolagsstämman skall sända in sina röstkort till rösträknarna i de frankerade och föradresserade kuverten.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar