Autoliv fastställer utdelningen

Autoliv fastställer utdelningen (Stockholm, 03-02-13) - Styrelsen för världens ledande bilsäkerhetsföretaget Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) har fastställt utdelningen för nästa kvartal till 0,13 USD per aktie, att betalas torsdagen den 5 juni 2003 till dem som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen tisdagen den 6 maj 2003. Aktien noteras utan rätt till denna utdelning fr o m fredagen den 2 maj. Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med över 30.000 anställda i 29 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen åtta tekniska center med 19 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhets företag. Försäljningen 2002 uppgick till 4,4 miljarder dollar (ca 43 miljarder kr) och nettovinsten till 181 MUSD (drygt 1,7 miljarder kr). Autolivs aktie är noterad på New York Stock Exchange (NYSE: ALV) och bolagets svenska depåbevis på OM Stockholms Fondbörs (SSE: ALIV). För ytterligare upplysningar: Mats Ödman, Informationschef, Tel. 08 / 58 72 06 23 eller mob. 0708 / 32 09 33 Hemsida: www.autoliv.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar