Autoliv fastställer utdelningen

Autoliv fastställer utdelningen och dag för bolagsstämma (Stockholm, 03-12-17) - Världens ledande bilsäkerhetsföretaget Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) har fastställt nästa kvartalsutdelning till sina aktieägare till 15 cents per aktie och kvartal. Utdelningen betalas torsdagen den 4 mars 2004 till den som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen den 5 februari 2004. Bolagsstämma Autolivs styrelse fastställde också den 27 april 2004 som datum för nästa ordinarie bolagsstämma. Stämman kommer att hållas i Chicago. Endast de personer och institutioner som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen den 2 mars 2004 kommer att ha rätt att närvara och rösta på bolagsstämman. Kallelsen till bolagstämman kommer att postas till Autolivs aktieägare i veckan som börjar den 8 mars. I försändelsen kommer även att ingå årsredovisningen för 2003, röstkort och underlaget för röstning. För ytterligare upplysningar: Mats Ödman, Informationschef, Tel. 08/58 72 06 23 eller mob. 0708/32 09 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar