Autoliv fullföljer köp av franskt bolag

Autoliv fullföljer köp av franskt bolag (Stockholm, 03-04-01) - Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. har köpt resterande 17% av aktierna i det franska företaget Livbag som är Europas största tillverkare av gasgeneratorer för krockkuddar. Livbag-koncernen omsatte drygt €350 miljoner under 2002 och har 2.100 anställda. Under 2002 tillverkade Livbag 30 miljoner gasgeneratorer och svarade för över 20% av världsmarknaden, medan Livbags dotterbolag NCS tillverkade 40 miljoner mikrogasgeneratorer och svarade för över hälften av världsmarknaden för dessa drivsatser till säkerhetsbältenas försträck are. NCS tillverkade dessutom 50 miljoner tändare till krockkuddar, vilket utgjorde en fjärdelel av världsmarknaden. Livbag började 1988 som ett samarbete mellan Autoliv och Frankrikes ledande pyroteknikföretag SNPE (Société Nationale Des Poudres et d'Explosifs). Syftet var att finna ett askfritt alternativ till det raketbränsle som användes i de första krockkuddarna. När utvecklingsarbetet avslutades 1992, bildades Livbag som ett hälftenägt bolag och året därpå startades tillverkningen av Euroflator, Livbags första produkt, och av mikrogasgeneratorer för bältesträckare. Sedan starten har Livbag och NCS tillverkat över 170 miljoner gasgeneratorer och en kvarts miljard mikrogasgeneratorer. Med över 30% av världsmarknaden har Livbag en extra stark ställning på den snabbväxande marknaden för sidogasgeneratorer. Livbag-koncernens försäljning väntas fortsätta stiga och nå över 5 miljarder kr om fem år. Förutom till Autoliv går försäljningen till japanska tillverkare av bilsäkerhetssystem. 55% av Livbags och NCS försäljning går på export från Frankrike. Livbag är beläget i Pont-de-Buis i Bretagne och NCS i Survilliers utanför Paris. För ytterligare upplysningar: Lars Westerberg, VD och koncernchef, Tel. 08-587 20 600 Mats Ödman, Infochef, Tel 08-587 20 623 Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med över 30.000 anställda i 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen nio tekniska center med 20 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhets företag. Försäljningen 2002 uppgick till 4,4 miljarder dollar (43 miljarder kr). Autolivs aktie är noterad på New York Stock Exchange (NYSE: ALV) och bolagets svenska depåbevis på OM Stockholms Fondbörs (SSE: ALIV). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00470/wkr0002.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar