Autoliv köper delägt bolag i Kina

(Stockholm, 04-12-17) – Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) har ingått ett avtal om att förvärva återstående 40% av aktierna i Autoliv (Shanghai) Vehicle Safety Systems. Därigenom blir Autolivs kinesiska bolag för krock¬kuddar ett helägt dotterbolag. Köpet av aktierna från den andra delägaren, Shanghai Shengsheng, kräver godkännande av de lokala kinesiska myndigheterna, vilket väntas i januari 2005. För två år sedan var Autoliv (Shanghai) det första bolaget i Kina som började tillverka krockkuddar och bolaget fortsätter att vara det ledande företaget för krockkuddar i Kina. Kunder är både Autolivs traditionella kunder som General Motors, Ford, Volkswagen, Peugeout/Citroen och nya kinesiska kunder som Chagan Automobile och China Brilliance Automobile. Verksamheten har vuxit snabbt och nyligen flyttade Autoliv (Shanghai) in i en ny större anläggning. Dessutom uppförs en fabrik för bilrattar i anslutning till den nya anläggningen. Med nuvarande försäljningstillväxt och orderingång kommer fabriken att behöva utvidgas ytterligare. Autoliv (Shanghai) bygger för närvarande upp en utvecklingsavdelning för att kunna för¬bättra säker¬heten i kinesiska bilar. Avdelningen kommer också att stödja Autolivs fem övriga enheter i Kina och förstärka koncernens starka ställning på den snabbt växande kinesiska marknaden. Förra året ökade biltillverkningen i Kina med 80% till drygt 2 miljoner personbilar. Även om utvecklingen blir lugnare i år beräknas produktionen under 2004 stiga till mer än 2,3 miljoner bilar. För ytterligare upplysningar: - Lars Westerberg, VD Autoliv Inc., Tel. 08 / 58 72 06 00 - Mats Ödman, Informationsdirektör, Tel. 08/ 58 72 06 23 eller mob. 0708 / 32 09 33

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar