Autoliv kvartalsrapport april-juni

Kvartalsrapport April - Juni 2003 · Försäljnings- och vinstrekord · Försäljningen: +17% till $1,4 miljarder · Vinst före skatt: +31% till $108 miljoner · Vinst per aktie: +42% till 75 cent · (Stockholm, 03-07-17) - - Under årets andra kvartal nådde världens ledande bilsäkerhetskoncern Autoliv Inc. sin högsta försäljning och vinst någonsin samtidigt som kassaflödet fortsatte att vara starkt. Trots att den underliggande biltillverkningen sjönk med 6%, steg koncernens försäljning med 17% till 1.367 MUSD, rörelseresultatet med 19% till 111 MUSD och resultatet före skatt med 31% till 108 MUSD jämfört med motsvarande period 2002. Vinsten efter skatt förbättrades med 36% till 71 MUSD och vinsten per aktie med 42% till 75 cent. Verksamheten genererade ett kassaöverskott före investeringar på 118 MUSD och skuldsättningsgraden minskade under kvartalet från 30% till 29%. Dollarns försvagning, högre marknadsandelar och bättre marginaler var de viktigaste förklaringarna till det starka resultatet och kassaflödet. En telefonkonferens kommer att hållas idag kl 15.30 på engelska. Tel. nummer: +44-207-162-0093. Konferensen går även att följa på vår hemsida www.autoliv.com under Financial info/Calendar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar