Autoliv kvartalsrapport Jan-Mars 2003

KvartalsrapportJanuari - Mars 2003 · Försäljning: +21% till 1.246 MUSD · Vinst före skatt: +29% till 80 MUSD · Vinst per aktie: +35% till 54 cent · Fortsatt starkt kassaflöde (Stockholm, 03-04-24) - - Under årets första kvartal nådde världens ledande bilsäkerhetskoncern Autoliv Inc. sin högsta försäljning någonsin samtidigt som vinsten och kassaflödet fortsatte att förbättras. Trots att den underliggande biltillverkningen endast steg med 1%, ökade koncernens försäljning med 21% till 1.246 MUSD, rörelseresultatet med 25% till 90 MUSD och resultatet före skatt med 29% till 80 MUSD jämfört med motsvarande period 2002. Vinsten efter skatt förbättrades med 32% till 52 MUSD och vinsten per aktie med 35% till 54 cent. Verksamheten genererade ett kassaöverskott före investeringar på 108 MUSD och skuldsättningsgraden var nästan oförändrad 30% trots aktieåterköp för 34 MUSD. Dollarns försvagning, förvärvet av VRE under april förra året och en organisk tillväxt på 5% var de viktigaste förklaringarna till den goda utvecklingen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar