Autoliv ökar aktieåterköpen och fastställer utdelningen

Autoliv ökar aktieåterköpen och fastställer utdelningen (Stockholm, 03-04-30) - Styrelsen för världens ledande bilsäkerhetsföretaget Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) har gett bolagets ledning fullmakt att återköpa ytterligare 10 miljoner Autoliv aktier. Av den gamla fullmakten på 10 miljoner aktier, som ledningen fick i maj 2000, återstår 7,7 miljoner efter det att Autoliv återköpt 1,7 miljoner aktier under det första kvartalet. För närvarande uppgår antalet utestående aktier i Autoliv till 94,7 miljoner. Återköpen kommer att göras vid olika tillfällen då både bolagets egna och marknadens förutsättningar bedöms vara lämpliga. Återköpen kan göras i öppna marknaden på börserna i Stockholm och New York, som blockaffärer eller som större poster från större aktieägare. Utdelning Styrelsen fastställde utdelningen för nästa kvartal till 0,13 USD per aktie, att betalas torsdagen den 4 september 2003 till dem som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen den 7 augusti 2003. Aktien noteras utan rätt till denna utdelning fr o m den 5 augusti. Bolagsstämma På dagens bolagsstämma i Chicago antogs styrelsens förslag till beslut med erforderlig majoritet. Bolagsstämman beslöt således att omvälja James M. Ringler, Tetsuo Sekiya och Per Welin för en ny ordinarie mandatperiod om tre år samt att bekräfta valet av Ernst & Young AB som bolagets revisorer. Permanenta Styrelseutskott Styrelsen beslöt att omvälja medlemarna i styrelsens permanenta utskott (Nominerings- och Corporate-Governancekommittén, Kompensationskommittén och Revisionskommittén) med undantag för Tetsuo Sekiya som avböjt omval till revisionskommittén. För ytterligare upplysningar: Mats Ödman, Informationschef, Tel. 08 / 58 72 06 23 eller mob. 0708 / 32 09 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar