Autoliv Överklagar USA-dom

Autoliv överklagar USA-dom (Stockholm, 2003-12-08) att betala en underleverantör 27 miljoner dollar för påstått avtalsbrott. Autoliv anser sig ha uppfyllt alla avtalsförpliktelser och kommer att överklaga domen. Autoliv är övertygat om att domen kommer att ändras i högre instans. Utgången av ärendet förväntas inte ha någon påtaglig effekt på Autolivkoncernens resultat. För ytterligare upplysningar: Lars Westerberg, VD och koncernchef, Tel. 08-587 20 600 Mats Ödman, Infochef, Tel 08-587 20 623 Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med över 30.000 anställda i 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen nio tekniska center med 20 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhets företag. Försäljningen 2002 uppgick till 4,4 miljarder dollar (43 miljarder kr). Autolivs aktie är noterad på New York Stock Exchange (NYSE: ALV) och bolagets svenska depåbevis på OM Stockholms Fondbörs (SSE: ALIV). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00800/wkr0002.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 20 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar