Autolivs bud på OEA accepterat

Autolivs Bud På OEA Accepterat (Stockholm, 00-05-02) - När anmälningstiden för Autolivs bud på den amerikanska underleverantören OEA Inc. löpte ut vid midnatt igår, hade aktieägare med ca 95% av aktierna i OEA accepterat budet. För att genomföra förvärvet behövde Autoliv nå 90%. Budet på OEA, som presenterades den 13 mars, är värt 1,7 miljarder kronor (206 milj dollar) eller 10 dollar per OEA-aktie. OEA är världens näst största tillverkare av tändare för krockkuddesystem och Autolivs viktigaste externa leverantör av sådana tändare. 1999 omsatte knappt ca 2,1 miljarder kr (250 milj dollar) och tillverkade 32 miljoner tändare för krockkuddesystem. Dessutom tillverkar OEA gasgeneratorer för krockkuddar och produkter för flyg- och rymdindustrin. " Vi räknar med att kunna skapa betydande synergieffekter genom att integrera OEAs verksamhet i Autolivs. Förvärvet bör därför få en positiv effekt på Autolivs vinst redan ett år efter genomförandet", säger Autolivs VD och koncernchef Lars Westerberg. "Tändarmarknaden står inför en snabb tillväxt, nu när "smarta krockkuddar" kommer att införas på nästan alla nya bilar. Dessa krockuddar behöver minst två tändare och inte bara en, som hittills. Även bilens bältessträckare har tändare till sina mikrogasgeneratorer och efterfrågan på bältessträckare stiger just nu mycket snabbt i USA. I framtiden kan det därför finnas så många som 15 tändare i varje bil", förklarar Lars Westerberg. "Härtill kommer att OEA är ledande när det gäller teknisk utveckling av s k IFS (Intelligent Firing Squibs), nästa generation tändare. Det ger möjlighet att koppla alla tändare i en bil till samma elslinga (s.k. Bus) genom att varje tändare programeras att bara reagera för sin egen kodsignal. Därigenom kan vi sänka våra kunders - biltillverkarnas - kostnader för airbaginstallationer". Divisionen för flyg- och rymdindustrin, som bl a tillverkar drivmedel för katapultstolar, svarar för knappt 20% av OEAs omsättning. OEA har 1.700 anställda varav 1.300 är verksamma i divisionen för bilprodukter. Huvudkontoret ligger i Denver, Colorado. Tillverkning bedrivs i Colorado, Utah, Kalifornien och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar