Autolivs Ordförande Avgår

Autolivs Ordförande Avgår (Stockholm, 01-02-16) - Ordföranden i Autolivs styrelse, Dr. Gunnar Bark, har meddelat styrelsen att han planerar avgå i samband med bolagsstämman den 24 april. Autolivs styrelse har därför beslutat utse S. Jay Stewart till ny styrelseordförande från detta datum. I en kommentar till sitt besked säger Gunnar Bark att "jag vill göra det jag tänkte redan 1996 när jag gick i pension för att få mer tid för mina egna affärsverksamheter och min familj. Men strax därefter började diskussionerna om samgåendet med Morton ASP och jag fick skjuta upp planerna för att bli VD och styrelseordförande i det nya bolaget. För två år sedan avgick jag som VD, och nu när den nye VD:n blivit varm i kläderna, kan jag genomföra mina planer och pensionera mig". Jay Stewart har varit ledamot av Autolivs styrelse sedan samgåendet med Morton ASP 1997. Mellan 1994 och 1999 var han styrelseordförande och koncernchef för Morton International och styrelseledamot från 1989. Mr. Stewart är civilingenjör och civilekonom. Med anledning av Gunnar Barks meddelande säger Jay Stewart att "Gunnar Bark har varit avgörande för Autolivs omvandling från ett litet lokalt företag med knappt 200 milj kr i omsättning till det världsledande företaget i vår bransch. Å hela företagets vägnar vill jag därför tacka honom för hans enastående insats för Autoliv och bilsäkerhetsbranschen". Utdelning Styrelsen har fastställt utdelningen för nästa kvartal till 11 cent per aktie, att betalas den 7 juni 2001. Avstämningsdag är den 10 maj. Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har knappt 80 hel- eller delägda fabriker med nästan 30.000 anställda i drygt 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen åtta tekniska center med 19 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Försäljningen 2000 uppgick till 4,1 miljarder dollar (ca 38 miljarder kr) och nettovinsten till 170 MUSD (ca 1,6 miljarder kr). Autolivs aktie är noterad på New York Stock Exchange (NYSE: ALV) och bolagets svenska depåbevis på OM Stockholms Fondbörs (SSE: ALIV). Autoliv Inc. Autoliv North America, Inc. Klarabergsviadukten 70, Sec. E 320 Pacific Drive P. O. Box 703 81, SE-107 24 Auburn Hills, MI 48326-1569, USA Stockholm, Sweden Tel +46 (8) 58 72 06 23, Fax +46 (8) Tel +1 (248) 475-0407, Fax +1 (248) 24 44 79 475-9838 e-mail: mats.odman@autoliv.com e-mail: patrick.jarboe@autolivasp.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00300/bit0001.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar