Rapport från Autolivs bolagstämma

Rapport från Autolivs bolagsstämma (Chicago, 00-05-04) - På bolagsstämman i bilsäkerhetsföretaget Autoliv Inc. antogs styrelsens förslag till beslut med erforderlig majoritet. Bolagsstämman beslöt således att omvälja Gunnar Bark och Per Welin för en ny ordinarie mandatperiod om tre år samt att bekräfta valet av Ernst & Young AB som bolagets revisorer. Utdelning Vid ett efterföljande styrelsemöte fastställdes utdelningen för kvartalet till 11 cent per aktie. Denna utdelningen kommer att utbetalas den 7 september 2000 till dem som är aktieägare i bolaget på avstämningsdagen den 10 augusti. Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 60 hel- eller delägda fabriker med mer än 24.000 anställda i 29 bilproducerande länder. Försäljningen 1999 uppgick till 3,8 miljarder dollar (över 30 miljarder kr). Autolivs aktie är noterad på New York Stock Exchange (NYSE: ALV), bolagets svenska depåbevis på Stockholms Fondbörs (SSE: ALIV) samt optioner i bolagets aktie på Chicago Board of Option Exchange (CBOE: ALV). För ytterligare upplysningar: - Lars Westerberg, VD och koncernchef. Tel. 08 / 58 72 06 20 - Mats Ödman, Informationschef, Tel. 08 / 58 72 06 23 eller mob. 0708 / 32 09 33 Hemsida: www.autoliv.com Autoliv, Inc. Autoliv North America Klarabergsviadukten 70, Sec. E 1320 Pacific Drive P. O. Box 703 81, SE-107 24 Auburn Hills, MI 48326-1569, USA Stockholm, Sweden Tel +1 (248) 475-0409, Fax +1 (248) 475-9838 Tel +46 (8) 58 72 06 23, Fax e-mail: barry_murphy@autolivasp.com +46 (8) 411 70 25 e-mail: mats.odman@autoliv.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv fler än 65 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar