1 kv: Kriget ökade privat börshandel

1 kv: Kriget ökade privat börshandel Privatpersoners aktiehandel ökade 5 procent under mars och nådde 11 400 börsaffärer per dag. Det var tvärt emot börsen i övrigt och därmed ökade privatpersoners andel till 17 procent av handeln. - De stora kurssvängarna i spåren av Irakkriget har aktiverat de mest börserfarna, vilka lyfter hela privathandeln. Övriga sparare är mer försiktiga och sex av tio folkaktier har förlorat ägare, säger Claes Hemberg informationschef Avanza. Handeln under hela första kvartalet slutade 4 procent över motsvarande kvartal 2002. Den privata aktiehandeln har under hela första kvartalet präglats av Irakkrisen. - Oron inför kriget pressade först ned den privathandeln 25 procent under februari. När kriget väl inleddes fördubblades handeln snabbt. Men i takt med att krigets tidplan blivit mer osäker har börshandel fallit tillbaka igen, säger Hemberg. Privatpersoners tycks samtidigt vara mindre oroliga än marknaden i övrigt och ökar sin andel av börshandeln till 17 procent av antalet affärer. Andra vågen sparare aktiva Förutom ökad handel har även en ny grupp privatpersoner blivit överraskande aktiva. - Dagens nya aktieinvesterare är inga amatörer utan oftast mycket erfarna och kommer främst från traditionella mäklare. De ser ut som att förbereda sig för en bättre börs, något som vi annars inte har några säkra tecken på, säger Hemberg. Första kvartalet 2003 mars feb jan %mars-feb Privatspararna totalt 11 400 10 900 14 400 + 4,6 % Avanza 4 000 3 700 4 900 + 8,1 Etrade 2 100 2 000 2 600 + 5,0 Nordnet 4 100 4 000 5 400 + 2,5 Skandiabanken 1 200 1 200 1 400 0 Bankerna Särredovisas --- ej Andel affärer på börsen (%) 17,0 16,2 18,1 + 4,9 Avslut hela 33 500 33 700 39 700 - 0,6 Stockholmsbörsen Källa: Stockholmsbörsen Privatspararna (Avanza 77 000 depåer) Snittaffärer per månad 1,1 1,0 1,2 + 10% Nya depåer/v 125 141 140 - 11 Utlåning (msek) 762 691 700 + 10,3 Inlåning (msek) 223 238 240 - 6,3 Under senaste kvartalet genomförde Avanzas privatplacerare i snitt 4 200 dagsaffär, vilket tydligt överstiger bolagets bedömda nivå för nollresultat (2.200-2.500 dagsaffärer). För mer information: Claes Hemberg, informationschef Avanza: 0708- 618047 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Dokument & länkar