Avanza skriver ned goodwill

Avanza skriver ned goodwill Avanzas styrelse har beslutat om en nedskrivning av koncernens goodwill om 216,3 Mkr, baserat på balansräkningen per den 31 december 2001. Nedskrivningarna motsvarar huvuddelen av den goodwill som uppkommit vid förvärven av Aktiespar Fondkommission, PFKs depåstock samt Avanza Holding. Bakgrunden till nedskrivningarna är de förändrade marknadsförutsättningarna. Efter nedskrivningarna kvarstår goodwill om 40,0 Mkr. Nedskrivningen påverkar det redovisade resultatet och det egna kapitalet som en engångspost med -167,6 Mkr. Nedskrivningarna av goodwill får i övrigt inga effekter på den finansiella ställningen eller Avanzas kapitaltäckningsgrad. För mer information Nicklas Storåkers, vd Avanza 0708 - 618 001 Claes Hemberg, informationschef Avanza; tel 0708 - 618 047 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01480/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01480/bit0001.pdf

Om oss

Avanza är en plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar