Avanza slutför förvärvet av Banco Fondförsäkring

Avanza har genomfört due diligence av Banco Fondförsäkring och erhållit erforderliga myndighetstillstånd för förvärvet. I genomförd due diligence har det inte framkommit något som väsentligen avviker från Avanzas antaganden. Avsikten är att ändra bolagets firma till Avanza Försäkring AB. Tillträdande VD är Lena Schelin. Den slutliga köpeskillingen för Banco Fondförsäkring uppgår till 9,1 MSEK. För mer information Nicklas Storåkers, verkställande direktör Avanza, tel: 08-562 250 01.

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Dokument & länkar